2011 yılı 1. çeyrek döneminde ihale sonuç bilgisi Kamu İhale Kurumuna gönderilen ve 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihaleler tutar bazında değerlendirildiğinde toplam kamu alımı harcamalarının %30,68’i mal alımı için, %40,63’ü hizmet alımı için, % 28,68’i yapım işleri için yapılmıştır.

 

 

 

2011 yılı 1. çeyrek döneminde ihale sonuç bilgisi Kamu İhale Kurumuna gönderilen ve 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin adet olarak %41,17’si mal alımı, %48,68’i hizmet alımı, %10,15’i yapım işlerine aittir.

 

 

 

 

Kaynak: Kamu İhale Kurumu