********1 Adet Chiller Grubu Alımı /prof. Dr. Şenol Başkaya

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

             Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

 

 

Sayı   : 83930169-934.01.04                                                                                            20/05/2013

Konu :  Doğrudan Temin.               ANKARA

 

İLGİLİ  FİRMALARA:

İLAN NO    : 2013/29

 

 

 

 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce yürütülen Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA’ nın yürütücülüğünü yaptığı  00969.STZ.2011-2  kodlu  proje ile ilgili olarak  ihtiyaç duyulan ekli listede ayrıntıları verilen 1 Adet  Chiller Grubu Alımı 27.05.2013 saat:17:30’a kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenecek proforma faturanın Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

 

1-Tekliflerin talep/teknik şartnameye birebir uygun olması,

2-Tekliflerin yazılı olması,

3-Teklif vermeden önce proje yürütücüsü ile görüşme yapılması,

4-Verilen tekliflerin orijinal olması(Faks veya fotokopi olmaması),

5-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

6-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

7- Birim fiyatlarının ve toplam tutarlarının Türk Lirası olarak KDV’siz  verilmesi ve KDV oranının da ayrıca belirtilmesi,

8-Teklif mektuplarının üzerine proje yürütücüsü, proje kodu ve ilan numarasının yazılması,

09-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

11-Tekliflerin Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine hitaben verilmesi,

12-Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde verilmesi gerekmektedir.

 

NOT : Fax ve e-mail’le gönderilen  Teklifler Kabul Edilmeyecektir.

  Tel: 0 - 312 - 202 23 52-53    

  Faks: 0 - 312 – 202 23 58

  e-mail: (bap@gazi.edu.tr)

www.ihale.gazi.edu.tr