29 Ocak 2015 tarih, 29251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile güncellenen 2015 yılı ihale eşik değerleri aşağıdaki şekildedir. 

 

4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN
BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI
DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

31/1/2015 TARİHİNE KADAR UYGULANAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)

1/2/2015 – 31/1/2016 DÖNEMİNDE UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR (TL)

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

 

868.486

923.721

1.447.479

1.539.538

31.844.702

33.870.025

 

 

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

 

7.264.940

7.726.990

MADDE 13 (b)

 

94.751

100.777

189.511

201.563

1.579.327

1.679.772

MADDE 21 (f)

 

157.923

167.966

MADDE 22 (d)

 

47.373

50.385

15.783

16.786

MADDE 53 (j)/1

 

315.856

335.944

MADDE 53 (j)/2

 

500.000

531.800

3.000

3.190

2.000.000

2.127.200

6.000

6.381

15.000.000

15.954.000

9.000

9.572

12.000

12.763

MADDE 62 (h)

 

175.297

186.445